top of page

Historien

fra 1790 til 2022

HELLVIKTANGEN
BLE I SIN TID BYGGET SOM ET GÅRDSBRUK

Det originale huset ble bygget 1790 av en rik grosserer fra Kristiania, som hadde kjøpt Skoklefald Gård, og herunder hørte Hellviktangen. Det var ingen bebyggelse der da - men han tenkte: Her er det muligheter!  Hus ble bygget, gårdsbruk anlagt.

Han fikk leilendinger til å seile seg inn til byen når han måtte gjøre forretninger.

Helviktangen%20ca%201890%20-%20Bilde%20f
Helviktangen%2520ca%25201905%2520bilde%2

KONSUL HENUM

Arne Hennum var en vellykket foretningsmann som også hadde vært konsul i Spania og Portugal. I 1905 giftet han seg med datra på Skoklefall, og dermed også Hellviktangen. Det sto jo et hus der, men han tenkte: Her er det muligheter! Han bygget ut det enkle huset til jugendvilla med balkonger på 4 sider, og vakre vinduer.  Han var en driftig mann, og dannet like godt sitt eget dampskpselskap, og anla brygge med  trapp og mur langs hele kanten i tydelig inspirasjon fra sydligere trakter.

HELLVIKTANGEN I DAG 
 Senere ble Hellviktangen kjøpt og brukt som feriested for bakere. Det kommer av og til folk som forteller: Her bodde vi! Min far var vaktmester - dette var barnerommet. Men utover 70-tallet ble alle bakerne borte - de ble erstattet av maskiner! Og de trenger ikke dra på sommerferie nei. I 1978 kjøpte Staten Hellviktangen som friområde. Nesodden Kommune skulle stelle området og ivareta det.  MEN - det huset! Det kan vi ikke drive å vedlikeholde. Vi tar en brannøvelse. Ja, det var planen! Men da ble det protester,  - mange lokale ildsjeler kjempet for å bevare huset. Da kom de til følgende løsning: Staten overdro selve huset til kommunen, og kommunen ga ansvaret for huset til Stiftelsen Hellviktangen.  Vi krever ingen leie, men vi gir dere heller ingen penger. Vær så god! Sett i gang! 

Stor jubel - og 20 år med dugnader og fester. Det ble organisert søndagkonserter, og man kunne leie det til fest.

I 1998 var visst dugnadsånden nokså nede, og det ble vanskelig å skaffe nok penger, og da ble det besluttet å leie det ut til Kunstkafeen AS. Husleien går til å holde huset ved like.

Fra 2008 har Hellviktangen vært driftet av grunder og kokk Bente Westergaard, som satser på økologisk mat, og har bygget opp en solid virksomhet med bryllup, firmafester, konserter, kafe og galleri.

Sommer%200%20high%20res_edited.png
bottom of page