Pere Galera har vært bosatt på Nesodden de siste år, der han har atelier i Nesoddparken. Opprinnelig er han fra Barcelona, der han også fikk sin utdannelse som kunstner, og der han har hatt mange års virke som kunstner, før han slo seg ned på Nesodden. I Norge har han blant annet deltatt på Østlandsutstillingen flere år på rad, og har også mottatt Statens Kunstnerstipend. Galera benytter i sine bilder et geometrisk formspråk, der han ofte bryter opp kjente former. Slik f.eks. med huset som er et repeterende motiv, der han gjør det umulig for oss å vite om det er innsiden eller utsiden vi betrakter. Håndverksmessig presisjon kombineres med intuitiv spontanitet. Ofte i sort hvitt kontrast kombinert med kraftig kulørthet.

Sagt i forordet til katalog;
«Galera beveger seg i en illusjons og dualitetsverden mellom det spirituelle og det almenne, dagligdagse.»