I hennes bilder arbeider Mette Schau frem en dialog mellom opplevd natur og en urealistisk verden. Disse er ikke i direkte kontakt, men kommuniserer og skaper en ny og annen virkelighet. Det er som tilstanden mellom våken og drøm hvor grensene viskes ut mellom det rasjonelle og emosjonelle.

Åpning kl 18:00 Musikkinnslag: Liv-K. Nome – musiker, sanger og utøvende artist.