I sin tid hørte Hellviktangen til Skoklefald gård.
Det var bare skog her nede da grosserer Petter Brandt kjøpte gården i 1779.
Han bodde der oppe, selv om han drev en stor grossistforretning i Christiania.
Han må ha sett hvor vakkert Hellviktangen ligger, for han bygget et fasjonabelt sommersted her. Her holdt han selskaper for sosieteten fra Christiania.
Han skal også ha hatt en egen båtfører med en større seilbåt som kunne bringe både ham og gjestene til og fra byen.
Tidlig på 1800 – tallet kan det ikke ha vært særlig praktisk å bo på Nesodden og ha stor virksomhet i Christiania, på tross av egen båtskyss. Dessuten var nok Brandt mindre interessert i selve gådsdriften. I 1806 solgte han Skoklefald gård, men beholdt Helviktangen. Det er mulig at det gikk dårlig med forretningene i de turbulente årene som fulgte. I alle fall solgte Brandt dette stedet også i 1810.
Kjøperen var en formuende mann, så Helviktangen forble et sted for overklassen i mange år etter dette.

I 1903 kjøpte A. Hennum Hellviktangen etter å ha vært konsul i Spania. Han bygget om huset til jugendstil, så det ble en riktig herskapelig bebyggelse. I 1905 kjøpte han sin egen dampbåt, og dannet Helvig Dampskibsselskab. Båten skulle gå mellom Helvik og Christiania og fikk navnet D/S Helvig.

Bakersvennene kjøpte Helviktangen i 1924 av konsul Hennum. De skulle bruke det som feriehjem. Det var så et feriehjem frem til bakerne ble utkonkurrert av maskiner. Så er det litt uklart når hva skjedde – men huset ble brukt til flyktninger rundt krigen. Det ble ikke vedlikeholdt lenger og i 1978 kjøpte Staten huset og området rundt Hellviktangen for å sikre det som friområde for Oslofjordens befolkning. Og huset skulle brennes i en brannøvelse.
Heldigvis ble det stoppet, takket være lokale ildsjeler.  Løsningen ble at Nesodden Kommune fikk eiendomsretten over huset, og kommunen ga bruksretten over til Stiftelsen Helliktangens Venner. De fikk disponere huset og sørge for vedlikeholdet. Det ble starten på 20 år med dugnader, og mange morsomme fester.

1998 ble huset leid ut til Kunstkafeen A/S, som fremdeles leier huset av Stiftelsen. Det har vært 4 drivere av stedet siden overtagelsen, og i 2008 gikk stedet videre til Bente Westergaard, som fortsatt drifter stedet den dag i dag.