BEATE FJELLBERG utstilling

Vernissage med musikalske innslag fredag 5. jan kl 18.30

Restauranten er åpen til kl 24.00

Motivet kan være et skjæringspunkt mellom det indre og det ytre landskap.
Avstemning av farger og former er med på å danne et visuelt utrykk som skal gi en lyrisk stemning. Nærhet og fasinasjon til natur og livets hverdagslighet og kompleksitet, er opphavet til poesien i maleriene.
Veien frem mot ønsket uttrykk foregår gjennom en lengre prosess.
Gjennom oppbyggingen av billedflaten, møte og samspill mellom fargeklang, former og fargestrøk er avgjørende for å oppnå det bestemte kunstneriske uttrykk.
Graden av abstraksjon kan variere, men som regel finnes ett eller
flere spor av gjenkjennelse av et motiv.