Vernissage: Fredag 10. nov kl 20-24.00 med 4 retters restaurant- meny.
Og søndag 12. Nov kl 17.00 Velkommen

Grip et gitt øyeblikk på et gitt sted og hold det opp i lyset.

Pål Norheim

Jeg arbeider med en blandingsteknikk, med collage av forskjellige håndlagde papirteksturer, akryl og pastellkritt/kull på lerret. En teknikk som holder meg inne i sanse-verdenen og gir bedre rom for det jeg har på hjertet enn det jeg har på hjernen.

I min forankring i det Zen- buddistiske søker jeg etter den aksepten som gjør det mulig å feire enhver følelsesmessig sensasjon. I mine bilder forsøker jeg å formidle det bakenforliggende lyset, som kan slippes gjennom og gjøre enhver tilstand eller sensasjon mer transparent og gjennomskinnelig.

Disse maleriene har blitt til gjennom en treårsperiode der jeg har erfart mange plutselige dødsfall, både blant gamle venner og i nær familie. For meg har det vært en meditativ prosess av aksept og forsoning der sirkelen er tilbakevendende i mange komposisjoner. Sirkelen som symbol på syklus, endringer og livshjulet som fortsetter å dreie. Solen snur, lyset vender tilbake.

Sitatet er av min kjære gamle venn forfatteren Pål Norheim, som forlot oss så altfor tidlig og altfor brått i sommer.

Teksten til Påler hentet fra « Tingenes ansamling 1» , som er publisert følgende steder: «Grønn kylling (arb tittel)» # 21 (2013) «Som fra mange ulike verdener.» Om Ole Robert Sundes forfatterskap (2013)