Rosanna Vibe (f. 1990)

Rosanna har en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, og begynner i 2016 på en Mastergrad ved Tokyo University of the Arts. Kunstneren viser her et utvalg monotypier fra et prosjekt som består av over 200 selvportretter. Innenfor begrensede tidsintervaller ble portrettene laget raskt, med formålet om å utforske ansiktets fysiske tilstedeværelse. «Konturene i ansiktet mitt liker å forsvinne.»

«Tomrommet rundt meg definerer min form. Den trykker meg inn i de fysiske konturene man kan se utenifra, fra alle sider. Ingen overflate av ansiktet mitt er overlatt til å forme seg selv; jeg er avhengig av dette godartete trykket for å eksistere i denne atmosfæriske suppen i det hele tatt. Jeg gjentar øvelsen som besatt slik at kunnskapen kan synke inn.»

Ane Landfald (f. 1988)
Ane har en bachelorgrad i Kunst og Design fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og en bachelorgrad i medium- og materialbasert kunst fra Kunst og Håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun viser en hovedvekt av tegninger i blyant på papir.

Arbeidene beskriver landskap, krefter, hendelser og fenomener som er knyttet til naturen. Ane er opptatt av den individuelle, fysiske fornemmelsen i møte med landskap og uvær, og hvordan kroppen etterhvert forfaller og går inn i naturens sykluser som andre materialer. Tegningene forholder seg til ytterpunkter tilknyttet havet: forsvinning og navigasjon, lys og mørke, vertikale og horisontale retninger, det fiktive og det faktiske. Arbeidene oppfører seg som allegorier: de gir en fornemmelse av et bakenforliggende narrativ, heller enn en rasjonell forståelse av et innhold.

Det visuelle er derfor basert på symbolladede motiver som landskap, uvær, fyrtårn, himmellegemer og mytiske skikkelser som forsvant på havet.

Disse to utstillere finner sted på Hellviktangen i hele februar.